2 курс Тема "Робітнича професія: що повинен знати та уміти кваліфікований робітник"Скільки балів можна отримати за виконання завдань з навчальної практики? 

2 курс Тема "Робітнича професія: що повинен знати та уміти кваліфікований робітник"Мета теми "Резюме та супровідний лист": ЗНАТИ визначення, види, зміст, форми резюме, зміст та призначення супровідного листа, ВМІТИ обрати вид, зміст, форму резюме залежно від мети та вимог вакансії, ОТРИМАТИ НАВИЧКИ створення резюме.

2 курс Тема "Робітнича професія: що повинен знати та уміти кваліфікований робітник"Мета теми "Організація виробничої практики. Резюме": ЗНАТИ визначення поняття "виробнича практика" та особливості її організації у ВНТУ, знати визначення, види, зміст, форми резюме, зміст та призначення супровідного листа, ВМІТИ обрати вид, зміст, форму резюме залежно від мети та вимог вакансії, ОТРИМАТИ НАВИЧКИ створення резюме.

2 курс Тема "Робітнича професія: що повинен знати та уміти кваліфікований робітник"Мета теми "ВНТУ – основа для професійного навчання та саморозвитку": ЗНАТИ структурні підрозділи університету для розвитку професійних та соціально-особистісних компетенцій, ВМІТИ шукати та використовувати інформацію про особливості навчального процесу у ВНТУ, ОТРИМАТИ НАВИЧКИ, які допоможуть усвідомити напрям професійного розвитку.

Додаткові матеріали для 1 курсу з дисципліни "Навчальна практика". Тема 1 "Активна життєва позиція та позитивна життєва установка".

2 курс Тема "Робітнича професія: що повинен знати та уміти кваліфікований робітник"Мета теми "Уміння брати на себе відповідальність": ЗНАТИ визначення та склад компетенції, які особливості поведінки відповідальної людини,  ВМІТИ оцінити різні рівні відповідальності та зрілості, ОТРИМАТИ НАВИЧКИ, які допоможуть розвинути компетенцію.

2 курс Тема "Робітнича професія: що повинен знати та уміти кваліфікований робітник"Мета теми "Уміння ставити і досягати поставлені цілі": ЗНАТИ визначення та склад компетенції, визначення та види життєвих цілей, ВМІТИ поставити ефективну ціль і скласти дієвий план її досягнення, ОТРИМАТИ НАВИЧКИ самомотивування та самостимулювання для досягнення цілі.

2 курс Тема "Робітнича професія: що повинен знати та уміти кваліфікований робітник"Мета теми "Активна життєва позиція та позитивна життєва установка": ЗНАТИ визначення компетенції "Активна життєва позиція та позитивна життєва установка", основні поняття теми - активна/пасивна життєва позиція, конформізм/нонконформізм, проактивність, емоційний інтелект тощо, ВМІТИ визначити життєві установки особисті та оточуючих, ОТРИМАТИ НАВИЧКИ самоаналізу, планування та цілеспрямованої діяльності.

Самодисципліна та самоорганізаціяМета теми "Самодисципліна та самоорганізація": ЗНАТИ визначення компетенції "Самодисципліна та самоорганізація", технології самоменеджменту, ВМІТИ застосовувати базові техніки самоменеджменту, ОТРИМАТИ НАВИЧКИ самоаналізу, планування та цілеспрямованої діяльності.

2 курс Тема "Робітнича професія: що повинен знати та уміти кваліфікований робітник"Мета теми "Критичне і аналітичне мислення": ЗНАТИ визначення та склад компетенції, якості та риси характеру, які сприяють її розвитку,  ВМІТИ критично і аналітично аналізувати інформацію, ОТРИМАТИ НАВИЧКИ ефективного мислення.

Корисно для навчання та працевлаштування